KAZAK TÜRKÇESİ ÖRNEKLERİ 01

KAZAK TÜRKÇESİ 
http://www.facebook.com/?ref=home#!/pages/Kazak-Turkcesi-Kazakca-Qazaqsa-Qazaq-Tili/152839848088945?ref=ts

KAZAK TÜRKÇESİ YAYINI BAŞLANGIÇ TARİHİ: 11 ağustos 2010:

Baki Dokme
Qoş Keldiñizder!: Hoş geldiniz

Qoş: Hoş

Keldiñizder: Türkiye Türkçesindeki geldiniz. Resmi olunduğunda bir kaç kişiye söylenir.
Qalıñız qalay?: Nasılsınız?

Qalıñız: Haliniz

Q(K)alay: nasıl

Q: Kalın ka olarak okuyunuz.


ñ: genizden gelen n sesi.

Klavyede bu harfi yazabilmek için:
Sol elinizin bir parmağı Alt düğmesinde basılı dururken, sağ elinizin parmaklarıyla +164 düğmelerine basıp sol el parmağını Alt düğmesinden kaldırın.

Kuddüs Çolpan
Örnek: Qalıngız daki -ng- yerine Qalıñız oluyor.
-ñ- harfini hiç bu şeklide denememiştim. Bir de Ã- ã
harfini nasıl oluşturabiliriz. Mesela: ãlem (alem)- sãlem (selam) kelimelerinde var.

Baki Dokme
Haklısınız Kuddüs Bey; düzelttim. 


Baki Dokme
Kazak Türkçesi alfabesi:


A a

Ä ä (a ile e arası)

B b

V v (va sesi)

G g (Ga)

Ğ ğ (Ğa)

D d

E e,
Yo yo (Jo,)

J j (C)

Z z

Ï ï (iy)

Y y (J)

K k (İnce Ke)

Q q (Kalın Ka)

L l

M m

N n

Ñ ñ

O o

Ö ö

P p

R r

S s

T t

W w

U u

F f

X x (Kalın ha)

H h (İnce he)

C c (Ts)

Ç ç

Ş ş (Şin gibi)

Şş şş

Baki Dokme
Kazak Latin alfabesi gördüğümüz kadarıyla henüz oturmamış durumda. Önceden kullanılan Kril alfabesine göre bir düzenleme yapılmış. Türkiye Türkçesinin latin alfabesiyle benzer olanlar var, olmayanlar var.
İleride bu kargaşanın ortadan kalkacağını ümit ediyorum.

Baki Dokme
Qazaq latin älipbïi...

Kazak Latin alfabesi...

Kazak Latin abecesi...

Osman Gündüz Akın
Türkiyede Kazak Türkçesini Allah’ın yardımı ve sizin sayenizde öğreneceğiz İnşallah Kuddüs beg, var olun nur olun. 

Baki Dokme Kazak Türkçesi (Kazakça):
"Özellikleri:
Türkçe asıllı kelimelerde:
Baştaki y'ler j'ye (yok → joq, yıl → jıl, yay → jay), ç'ler ş'ye (ağaç → ağaş, aç → aş), ş'ler s'ye (aş → as, boş → bos, baş → bas) dönüşmüştür.
Eklerde de aynı değişme olur: Qazaqşa (Kazakça)

Baki Dokme
Yabancı asıllı kelimelerde bu değişmeler görülmez:
şükir (şükür).

Kazakça bir kelime birleşik ya da alıntı bir kelime değilse ikinci heceden sonra yuvarlak ünlü (o, ö, u, ü) barındırmaz ve bu uyumu bâzı alıntı kelimelere uydurmuştur.

Baki Dokme
J harfiyle yazılan kelimeler bâzı ağızlarda c olarak söylenmektedir: Jasaymız (yapıyoruz, yapacağız)- Casaymız."

 

Not: Türkiye Türkçesinde q harfi bulunmamaktadır.

 

Mekke'de Türkistanlı (Neresinden olduğunu bilmiyorum) bir fırıncıdan ekmek (bizdeki pidenin bir çeşidi) almıştım. Bana dedi ki: Akşam gelirsen cağlı (yağlı) ekmek de var. Teşekkür etmiştim. Diğer günler de ondan ekmek almıştım. 


Kuddüs Çolpan Kazak Türkçesi ve Türkiye Türkçesindeki tam benzer kelimeler.
-A- harfinden:
Adam, adım, ak, akıl, ala, ana, ar, arka, arpa, asa, at, ata, ay, ayak, az, azap, azat, azık,

Az benzer kelimeler:
Asıl: asil.
Aga: ağa.
Aram: haram.
Ara: arı,
Asık: âşık.
(Ezberleyiniz, ilave ediniz. Kazak dilini öğrenmek isteyenler için kelime dağarcığınıza bir nebze de olsa katkı sağlar.)

Kuddüs Çolpan Kazak ve Türkiye Türkçesinde tam benzer kelimeler.

-A- harfinden: Adam, adım, ak, akıl, ala, ana, ar, arka, arpa, asa, at, ata, ay, ayak, az, azap, azat, azık, (ezberleyelim ve ilave edelim.)
Önce benzer kelimeleri öğrenirsek kelime dağarcığınıza katkı olacaktır. 

Kuddüs Çolpan
Ä-ä: harflerinde Kazak Türkçesi ve Türkiyesi benzer kelimeler:

Ädet: adet-alışkı.
Ädil: adil. Ädilet.
Äziz: aziz.
Äzir: hazır.
Äziret: hazret.
Äy!: hey!.
Äybät: heybet.
Äkbar: ekber.
Äl: hal.
Älem: dünya, halk.
Älemet: alamet.
Älip-äliyf: Elif.
Älham: elham.
Ämir: emir.
Äpendi: efendi.
Är: her.
Ärip: harf.
Äsker: asker
Äve: hava-gökyüzü.
Ävlet: evlat-nesil.
Ävliye: evliya.

Baki Dokme Teşekkürler Kuddüs Bey:))
Yazdıklarınıza ara sıra fotoğraf eklerseniz, paylaşımı kolay oluyor. Böylece Kazak Türkçesini öğrenmek isteyenlere bu adres ulaşmış olur.


Baki Dokme Kazak Türkçesinde konuşma dilinde, bir kelimede ilk heceye ö ya da ü gelirse ikinci ve üçüncü hecelere de gelebilir.

Örnek: Yazıda Körgende, okunurken Körgöndö: gördüğünde

Kuddüs Çolpan Evet hocam. Mesela: Jürgende yerine konuşma dilinde jürgöndö (yürüdüğünde ) olabiliyor.
Hatta ÜLKEN (büyük) ÜLKÖN denmekten öte ULKON diye kalınlaşabiliyor. Ana dilini aileden öğrenenlerde bu var.

Kuddüs Çolpan Konuşma dilinde ilk hecede Ü olan Külgende (gülünce) Külgöndö olabiliyor.

Örnek: Ülken (büyük): Ülkön, Ulkon ya da Koyaber ey! (bırakıver hey): Koyobör uy!..vb. daha da kalınlaşabiliyor.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !